Vodárenství

Czech Water Alliance: www.export-alliances.com

Czech Water Aliance (CWA) vzniká v roce 2004 jako jedna z prvních součástí Projektu Aliance České agentury na podporu obchodu CzechTrade.

Cílem aliance je zviditelnit a propagovat české firmy, jejich výrobky a technologie zahraničním zákazníkům. CWA se snaží o vylepšení pozice českých firem v oblasti exportu služeb a technologií ve vodním hospodářství. Jsme schopni díky firmám v této alianci zajišťovat komplexní celý soubor služeb od prezentace, vypracování projektu až po vlastní dodávku a realizaci.

Česká vodárenská aliance sdružuje v současné době 17 členů, specializujících se na investiční výstavbu, návrhy a plány výstavby vodárenských projektů, hydroelektráren, přehrad a hrází, obnovu vodních zdrojů, analýzu a čištění všech druhů vod, výstavbu a rekonstrukci technických sítí samospráv a místních území, geologii a hydrogeologii, bezodpadové technologie a software s dopadem na oblast životního prostředí. Základní exportní strategií je zvýšit vývozní podíl služeb a technologií firem sdružených v alianci. Jde také o poskytování služeb pro potencionální zahraniční klienty a podpůrný servis pro české exportéry, na efektivní využití Evropských fondů na podporu firem v oblasti vodohospodářství.

Chceme poskytovat zahraničním partnerům pomoc při hledání vhodného dodavatele. Exportní strategie je
v souladu s Exportní strategií České republiky pro období 2012-2020.

Alliance se za posledních pět let rozrostla o 5 firem na stávajících 17 členů alliance. Export členů alliance vzrostl o 30 %.

Katalog ke stažení: ZDE

katalog cwa