V MAEP se zabýváme nejenom komerčními, individuálními projekty v rámci výstav a veletrhů, tedy dodáním designových stánků tzv. „na klíč“.

Jsme jedním z dodavatelů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu). Tyto dvě instituce v rámci svých interních programů nabízejí českým firmám možnost účastnit se vybraných výstav a veletrhů po celém světě za zvýhodněných podmínek.

MPO nabízí možnost účastnit se těchto akcí na společné expozici v rámci české oficiální účasti. Seznam veletrhů a výstav, pro které je na rok 2023 plánována podpora od MPO, si můžete prohlédnout zde.

CzechTrade v rámci své podpory českého exportu nabízí 2 programy, v rámci kterých se české malé a střední podniky mohou stát vystavovateli na vybraných veletrzích s podporou formou zvýhodněných služeb. Více informací o jednotlivých programech a indikativní seznam podporovaných akcí pro rok 2023 naleznete na následujících odkazech: NOVUMM a NOVUMM KET.